[r][color=red][b][size=125%]挖坟灌水、搅基卖腐的通通6+2![/size][/b][/color][/r][b][color=darkblue]这是星辰大海般的征途中小小的避风港, 简陋的桌椅、忽明忽暗的灯光、还有形形色色的人们在这里汇集。
或许明天就要离开这里,踏上你未知的旅程, 那为什么不在今天晚上好好享受一下旅店的麦芽酒,并分享一下你旅途的心得与趣闻呢?[/color][/b]
[headline]
[hltxt][/hltxt][tid=5626596][color=silver]镶金玫瑰吧台[/color][/tid][img]http://pic2.178.com/12/127694/month_1105/7e19f9f1c32b8b9d9277b5f4bb61e34a.jpg[/img]
[/headline]
[headline]
[hltxt][/hltxt][tid=12028210][color=silver]阿古斯剧透索引[/color][/tid][img]http://pic2.178.com/1711/17112163/month_1707/bf7ee1d79d4d6ced1881ea6f9c624f83.jpg[/img]
[/headline]
[headline]
[hltxt][/hltxt][tid=8693243][color=silver]军团再临信息汇总[/color][/tid][img]http://pic2.178.com/1711/17112163/month_1707/bab07ec9ea6bea80f4bf132cb2ac0723.jpg[/img]
[/headline]
[headline]
[hltxt][/hltxt][tid=12044373][color=silver]镶金玫瑰书架[/color][/tid][img]http://pic2.178.com/1711/17112163/month_1707/d76e2a0da01316616658ea47ffeaf95e.jpg[/img]
[/headline]
[headline]
[hltxt][/hltxt][tid=6984968][color=silver]魔兽世界官方小说|漫画|短篇|动画索引[/color][/tid][img]http://pic2.178.com/1711/17112163/month_1707/1fc515832f99cf849c80e05c138fdbd3.jpg[/img]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=5565651][color=red][b][size=120%]2017镶金玫瑰旅店版规[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=3670124][color=red][b][size=120%]镶金玫瑰禁断话题列表[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.nga.cn/read.php?tid=10179468][color=red][b][size=120%]声望准入及放回申请[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=bbs.nga.cn/read.php?tid=8766400][color=red][b][size=120%]对“阵营攻击”的解释[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=8877778][color=orange][b][size=110%]魔兽世界卫星地图[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=9504602][color=orange][b][size=110%]艾泽拉斯羊皮纸地图[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=12027740][color=purple][b][size=110%]魔兽世界编年史资料合集[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=8779288][color=green][b][size=110%] 军团再临测试服信息贴索引[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=12028210][color=green][b][size=110%]阿古斯剧透索引[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=12044373][color=blue][b][size=110%]镶金玫瑰书架2017年整理版[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=4045786&_fp=1][color=blue][b]旅店访客登记手册[/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=6984968][color=green][b][size=110%]Warcraft官方小说漫画短篇索引[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=6985028][color=green][b][size=110%]Diablo官方小说|漫画|短篇|动画索引[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
[headline]
[hltxt][url=http://bbs.ngacn.cc/read.php?tid=7167010&_fp=1][color=red][b][size=110%]想问如何下手看小说的看这里[/size][/b][/color][/url][/hltxt]
[/headline]
========
[tid=8801442][b][color=red][公告]请各位酒客注意剧情讨论的内容[/color][/b][/tid] [tid=9095763][b][color=orange][翻译] 《魔兽世界:编年史》卷一·全本翻译,全文完[/color][/b][/tid] [tid=9732346][b][color=red][公告] 新的禁词[/color][/b][/tid] [tid=10179468][b][color=red][公告] 镶金玫瑰已实现声望准入制度[/color][/b][/tid] [tid=11962942][b][color=red][官方书籍]现在怎么还会有人相信编年史说的话(小号引战挂城墙)[/color][/b][/tid] [tid=12741925][color=green][活动]十万个为什么——暴雪嘉年华QA征集[/color][/tid] [tid=12770094][b][color=blue][剧情相关讨论] 8.0争霸艾泽拉斯集中讨论帖(另开贴删除)[/color][/b][/tid]